Disclaimer

Website
Aan het onderhoud van deze site besteedt Heeremans Solartechniek de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Heeremans Solartechniek draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Heeremans Solartechniek verwijst.

De grafische voorstellingen, waaronder foto’s, op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Heeremans Solartechniek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier. Mocht u vragen hebben over diensten, producten of andere zaken die Heeremans Solartechniek betreffen dan kunt u die stellen via mail; info@heeremanssolartechniek.nl.

Heeremans Solartechniek streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 5 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het bovengenoemde e-mailadres. Deze website wordt onderhouden en beheerd door de afdeling Marketing van Heeremans Solartechniek.

Email
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Heeremans Solartechniek zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Heeremans Solartechniek geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Heeremans Solartechniek u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Heeremans Solartechniek u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

ENGLISH
All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Heeremans Solartechniek. Heeremans Solartechniek cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Heeremans Solartechniek. The information contained in messages (with attachments) from Heeremans Solartechniek may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Heeremans Solartechniek to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Heeremans Solartechniek that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.